Posts From 2007

Gofyn i Gaerdydd 

Cyngor Caerdydd
Mae cysylltu dinasyddion yn un o seiliau Strategaeth Gymunedol Prifddinas Falch 2007-2017 Caerdydd. Roedd dewis Caerdydd yn brosiect datblygu Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn gyfle i ddatblygu prosiect dwys a chymhleth, Gofyn i Gaerdydd , er mwyn sefydlu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Gwledig Creadigol: Partneriaeth Wledig Bro Morgannwg 

Vale of Glamorgan Council
Mae’r fenter adfywio gwledig gyntaf ym Mro Morgannwg yn dangos y llwyddiannau enfawr sy’n bosibl wrth weithio mewn partneriaethau cymunedol. Dan arweinyddiaeth Cyngor Bro Morgannwg, mae’r Bartneriaeth wedi harneisio egni creadigol ac ymroddedig... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Canolfan Wybodaeth Aml-ddefnydd Wellington Place 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Drwy ei gynllun strategol i adfywio ardaloedd penodol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi ceisio creu rhaglen adfywio cymunedol sy'n gyfannol, yn gyraeddadwy ac yn integredig. Mae'n gysylltiedig â datganiad ei Ardal Adnewyddu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Amrywiaeth a Phobl Hyn 

Cyngor Caerdydd
Yn 2003, lansiodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y Strategaeth ar gyfer Pobl Hyn yng Nghymru oedd yn nodi fframwaith deng mlynedd ar gyfer datblygu gwasanaethau i bobl hyn sy’n seiliedig ar bum egwyddor heneiddio’r Cenhedloedd Unedig. Roedd y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Wellcheck Sir y Fflint 

Cyngor Sir y Fflint
Dechreuodd Cyngor Sir y Fflint weithredu’r Strategaeth ar gyfer Pobl Hyn gyda’r bwriad iddi ysgogi newid ac arloesi drwy holl wasanaethau ac asiantaethau Sir y Fflint. Y mae wedi llwyr gofleidio themâu’r strategaeth, gan brif ffrydio lle bo modd, a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwaith Rhyng-genedliadol yn Sir Fynwy 

Cyngor Sir Fynwy
Yn Sir Fynwy mae gwaith rhyng-genedliadol sydd ers ei egin gwreiddiol, wedi datblygu’n faes amlwg wrth gyflwyno’r strategaeth ar gyfer pobl hyn ar lefel leol. Profodd i fod yn offeryn effeithiol iawn o ran mynd i’r afael â stereoteipiau, newid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cyngor Pobl Hyn Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Ffurfiwyd y Cyngor Pobl Hyn yn 2005 i hybu nodau Strategaeth ar gyfer Pobl Hyn Castell-nedd Port Talbot Dyfeisiwyd strategaeth ar gyfer pobl hyn yn wreiddiol gan Lywodraeth y Cynulliad, a ofynnodd wedyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru i ddyfeisio’i ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  03/09/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau