Posts From 2007

Matrics Dyrannu Safleoedd Caerdydd ar gyfer Safleoedd Adran 106 

Cyngor Caerdydd
Mae tai fforddiadwy a chynaladwy yn rhan annatod o weledigaeth ‘Prifddinas Falch’ Cyngor Caerdydd a’i ymdrech i greu agenda gynaladwy ar gyfer y ddinas. Fel unrhyw ardal â phoblogaeth uchel, mae Caerdydd yn ymdrechu i roi tai da a fforddiadwy mewn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/07/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Tenantiaeth Cymorthedig y Fro (VATS) 

Cyngor Bro Morgannwg
Yn 2002, rhoddodd Llywodraethau’r Cynulliad a’r DG nifer o ofyniadau newydd ar Awdurdodau Lleol i ystyried a herio’r ffordd y maent yn cyflawni gwasanaethau digartrefedd a thai wrth weithredu gwasanaeth sy’n seiliedig ar atal. Roedd hwn yn ofyniad... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/07/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partneriaeth sy’n gweithio i ddarparu gwasanaethau i bobl hyn 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffactorau sy’n cyfrannu at bobl yn byw yn hirach yw gwelliannau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru a’r DU. Yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni’n croesawu ac yn dathlu hyn. Rhywbeth sydd yr un mor bwysig yw gwneud ac... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/07/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Lobïo Digidol Fforwm 50+ Caerffili 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/07/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Fforymau Pobl Hyn 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Merthyr Tudful yw awdurdod unedol mwyaf cywasgedig Cymru gyda 55,981 o bobl yn byw yno yn ôl Cyfrifiad 2001. Mae 12,100, neu 21.5%, o’r rhain dros 60 oed. Er bod y boblogaeth yn tueddu i fynd yn hyn, mae cyfran uwch o bobl dan 75 oed yn marw ym... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/07/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

“Y bobl, y lle a’r amser iawn” 

Cyngor Bro Morgannwg
Mae rhaglen weledigaethol Cyngor Bro Morgannwg, ‘Un Fro’ yn ceisio trawsnewid yr awdurdod fel ei fod yn cyflawni rhagoriaeth o ran cyflwyno gwasanaethau a chanolbwyntio ar gwsmeriaid a bod yn un o’r cynghorau gorau yn y DG. Mae’r rhaglen... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  06/03/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Casnewydd yn ei Blodau 

Cyngor Dinas Casnewydd
Dechreuodd ymgyrch Casnewydd yn ei Blodau ym 1987 gyda'r nod o gymryd rhan yng nghystadlaethau Cymru yn ei Blodau a Phrydain yn ei Blodau. Roedd y cystadlaethau'n ymwneud ag ansawdd garddwriaethol y pryd hynny, a byddai'r rhan fwyaf o awdurdodau'n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  05/03/2007
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau