Posts From 2013

Bangoroos Trampolining Club 

Your National Lottery Good Causes - Gwynedd Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  31/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hope Hawks Sports Club 

Your National Lottery Good Causes - Flintshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Aspire – grym gwirfoddoli yn Nhorfaen - Tai Cymunedol Bron Afon 

Grymuso A Chynnwys Cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2013
Y llynedd dangosodd 70,000 o Wneuthurwyr Gemau Olympaidd yn Llundain a’r byd rym gwirfoddoli. Nid oedd yn ddim syndod ein bod ers 2011 wedi bod yn annog a datblygu ein tîm o wirfoddolwyr gwych ein hunain. Mae ein tîm gwirfoddolwyr Aspire yn helpu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clwb Ni - Sefydliad arweiniol: Tai Ceredigion Sefydliadau partner: Ysgol Gymunedol Plascrug, Cyngor Sir Ceredigion 

Grymuso A Chynnwys Cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2013
Sefydlwyd Clwb Ni, partneriaeth rhwng Tai Ceredigion, Ysgol Gymunedol Plas Crug a Chyngor Sir Ceredigion yn 2011, er mwyn dod â phobl hy^n ac iau at ei gilydd yn rheolaidd mewn amgylchedd diogel i ryngweithio, dysgu, datblygu cyfeillgarwch a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Star Chamber - Cartrefi Cymoedd Merthyr 

Grymuso A Chynnwys Cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2013
Lluniwyd cyllideb 2013/14 Cartrefi Cymoedd Merthyr gan banel, yn cynnwys tenantiaid, aelodau bwrdd a staff o bob rhan o’r sefydliad, gan sicrhau arbedion mawr a symud adnoddau i flaenoriaethau tenantiaid. Roedd angen arbedion o dros £200,000 i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Crafty Women - Sefydliad arweiniol: Cymdeithas Tai Sir Fynwy Sefydliad partner: Arts Alive Wales 

Grymuso A Chynnwys Cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2013
Sefydlwyd Crafty Woman i ddechrau fel prosiect peilot rhwng Cymdeithas Sir Fynwy ac Arts Alive Wales, fel ymateb i ddynodi fod un o’n cymunedau yn wael am drais domestig a nifer uchel o fenywod yn datgan anghenion cefnogaeth yng nghyswllt iechyd a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Tyfu Uchelgais - Morgan Cole 

Contractwr Gyda Mwyaf O Ffocws Ar Y Gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2013
Mae Morgan Cole yn credu y dylai busnesau wneud cyfraniad cadarnhaol a chyfrifol i gymdeithas ar lefel economaidd a chymdeithasol. Credwn mewn adeiladu perthynas hirdymor gyda’r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig sy’n gleientiaid i ni er mwyn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gweithio mewn partneriaeth gyda Tai Ceredigion - R&M Williams 

Contractwr Gyda Mwyaf O Ffocws Ar Y Gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2013
Mae Tai Ceredigion wedi dyfarnu ei brif gontract Safon Ansawdd Tai Cymru i R&M Williams, cwmni adeiladu profiadol o Gaerdydd sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae R&M Williams wedi croesawu dymuniad Tai Ceredigion fod cynifer o denantiaid a phreswylwyr ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Darparu buddion cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol i Gymru - Richmond Cabinet Company 

Contractwr Gyda Mwyaf O Ffocws Ar Y Gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2013
Mae’r Richmond Cabinet Company yn gweithio gyda phedair menter gymdeithasol yng Nghymru sy’n cynnull a dosbarthu ein celfi cegin i’n cwsmeriaid yng Nghymru yn defnyddio eu rhaglenni ceginau cynlluniedig ac unedau gwag i gyrraedd Safon Ansawdd Tai... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Barcud Shared Services - Sefydliad arweiniol: Tai Cymoedd i Arfordir 

Cyflenwi Effeithiolrwydd A Gwerth Am Arian - Gwobrau Tai Cymru 2013
Mae Barcud Shared Services yn ffordd newydd o weithio i archwilwyr tai cymdeithasol yng Nghymru. Mae Cartrefi Cymunedol Bron Afon, Cartrefi Cymoedd Merthyr, Cartrefi NPT a Tai Cymoedd i Arfordir yn rhannu Pennaeth Archwiliad Mewnol a Swyddog... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/12/2013
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau