Posts From 2014

Cynllun Cyfun Ynys Môn 

Rydyn ni wedi bod yn paratoi cynllun cyfun Ynys Môn ers mis Mawrth 2012. Mae wedi’i orffen bellach 
a daw’r ymgynghori amdano i ben ddydd Gwener 18fed Ionawr 2013. Nod y cynllun yw gwella ffordd 
o fyw pobl a chymunedau lleol trwy wella eu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol dros y 
12 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn amlinellu’r delfryd strategol cyffredinol ar gyfer yr ynys a bydd 
partneriaethau’n cydweithio i gyflawni’r hyn sydd i ddeillio ohono.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

GoGirls - YMGYRCH Y FLWYDDYN 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Tai Siarter a Bron Afon mewn partneriaeth gyda Chwarae Teg, Cymorth i Fenywod, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod, Fixers UK, Leaves of Hope, Prifysgol De Cymru, Vanessa Rogers, ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid. Mae GoGirls yn bartneriaeth rhwng Tai... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ziggies - YMGYRCH Y FLWYDDYN 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cartrefi RCT mewn partneriaeth gyda Chwaraeon RCT, Go4iT, Grew ac ysgolion cynradd Rhondda Cynon Taf. Mae Ziggies yn brosiect ymgysylltu â theuluoedd sy’n defnyddio dull mentora cymheiriaid i roi hyder i rieni i gefnogi darllen eu plant drwy ddweud... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Prosiectau Enlli a Ty Nesaf - ARLOESEDD GORAU GAN AWDURDOD LLEOL 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth gyda’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Y Wallich, Heddlu Dyfed Powys, Y Gymdeithas Gofal, Cantref, Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mynd i adeiladu - CONTRACTWR GYDA MWYAF O FFOCWS AR Y GYMUNED 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Jehu Project Services mewn partneriaeth gyda Cadwyn Housing Construction, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Cymunedau yn Gyntaf. Roedd y prosiect yn cynnwys hyfforddiant cyflogadwyedd cyffredinol, sgiliau adeiladu, hyfforddiant cymorth cyntaf,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwaith cymunedl - CONTRACTWR GYDA MWYAF O FFOCWS AR Y GYMUNED 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
R & M Williams mewn partneriaeth gyda Grwp Coastal a Caer Las Cymru. Mae gwaith R&M Williams gyda Coastal wedi cwblhau dau brosiect adnewyddu unigryw a hefyd wedi creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant a rhoi hwb enfawr i bedwar prosiect... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Wear2Work - CONTRACTWR GYDA MWYAF O FFOCWS AR Y GYMUNED 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Blake Morgan mewn partneriaeth gyda John Lewis a 10 o gymdeithasau tai Cymru. Mae Wear2Work yn gynllun paratoi ar gyfer gwaith i denantiaid diwaith darparwyr tai cymdeithasol yn ne Cymru.Yn gynllun ar y cyd rhwng Blake Morgan, cymdeithasau tai a’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau