Posts From 2016

Diurnal 

Busnes Cymru - Arloesi
Lansiwyd Diurnal fel rhith fenter i edrych ar brinder triniaethau cydol oes ar gyfer afiechydon sy’n cael eu hachosi gan ddiffyg cydbwysedd hormonau. Bellach mae ar fin cyrraedd marchnad fyd-eang gwerth dros £200miliwn y flwyddyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Electronica Products Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Electronica Products Ltd yn arbenigo mewn dylunio moduron a generaduron electronig. Mae hefyd yn cyflenwi rhannau electronig i gwmnïau gweithgynhyrchu pwysig ym maes awyrennau ac offer electronig pob dydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Epigen 

Busnes Cymru - Arloesi
Trefniant cydweithredol rhwng y byd academaidd a diwydiant yw ‘Epigen’ sy’n cynorthwyo dau gwmni o Gymru i fanteisio ar farchnad fyd eang gwerth oddeutu £50 miliwn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ex Veritas 

Busnes Cymru - Arloesi
Cwmni bach preifat yw Ex Veritas sy’n cynnig gwasanaeth ardystio Diogelwch (ATEX), CE a gwasanaeth ardystio ar gyfer atmosfferau ffrwydrol i gwmnïau byd eang o’r radd flaenaf. Eleni, sef trydedd flwyddyn y cwmni, mae’n disgwyl i’w drosiant gynyddu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Haemaflow Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Sefydlwyd Haemaflow yn breifat yn 2008 fel cwmni deillio o gwmni technoleg Heamair Ltd, Abertawe.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Invertek Drives 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Invertek Drives yn arweinydd byd-eang mewn dylunio a chynhyrchu gyriannau cyflymder newidiol a ddefnyddir i reoli cyflymder moduron trydan cymwysiadau mewn systemau cludo, gwresogi, awyru, pwmpio a systemau eraill.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

iViTi Lighting Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Cafodd iViTi Lighting ein sefydlu yn 2011 i gynhyrchu goleuadau LED a fyddai’n herio’r farchnad oleuadau gonfensiynol. Ers 2014, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, llwyddodd y cwmni i ddatblygu ei syniadau diweddaraf yn brototeipiau ar gyfer y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Jones Environmental 

Busnes Cymru - Arloesi
Jones Environmental, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Laser Micromachining Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Wedi’i greu fel menter ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, mae Laser Micromachining Ltd (LML) wedi bod yn tyfu’n gyson yng ngogledd Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Heddiw mae’n un o brif ddarparwyr gwasanaethau gweithgynhyrchu laser y DU.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau