Posts From 2016

MC Diagnostics 

Busnes Cymru - Arloesi
Diolch i gyllid a gafodd gan Lywodraeth Cymru, mae MC Diagnostics Ltd., cwmni sy’n arbenigo ym maes diagnosteg moleciwlaidd, yn gallu cynnig amrywiaeth ehangach o gynhyrchion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mackworth Healthcare Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Mackworth Healthcare Ltd yn gwmni blaenllaw ym maes cynhyrchion megis teclynnau codi a slingiau ac ati. Mae’n gweithio gyda phartneriaid ledled Ewrop ac UDA ac mae ei fusnes gydag Ymddiriedolaethau’r GIG yma yn y Deyrnas Unedig, sef marchnad... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

MedaPhor 

Busnes Cymru - Arloesi
Crëwyd MedaPhor gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd i helpu pobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio offer ym maes uwchsain gael profiad ymarferol hanfodol cyn iddynt gwrdd â’u cleifion cyntaf. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae wedi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Princes Gate Water 

Busnes Cymru - Arloesi
Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu Cwmni D^wr Princes Gate i befrio.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Project Enduro 

Busnes Cymru - Arloesi
Tyfodd Prosiect Enduro o fod yn gysyniad i fod yn fenter fasnachol sydd ar fin trawsnewid maes beicio mynydd ledled y byd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Reefshotz and Algal Biotech KTC 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Reefshotz yn fenter fasnachol a sefydlwyd gan bobl â diddordeb amatur yn y môr, i edrych ar y prinder bwyd pysgod byw o ansawdd. Mae ar fin cyrraedd marchnad gwerth tua £400miliwn yn y DU.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Riskmonitor 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Riskmonitor, ymgynghoriaeth cydymffurfiad statudol sy’n â’i bencadlys yn Llantrisant, ar fin ymestyn ei wasanaethau’n fyd-eang, diolch i ailddatblygu ei raglen rheoli risg.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Senior Flexonics 

Busnes Cymru - Arloesi
Drwy ddatblygu Oerydd Ailgylchredeg Nwyon Gwacáu llwyddodd cwmni peirianneg o Grymlyn, gyda help cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, i gadw gwaith a swyddi yng ngwledydd Prydain.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Simulity Labs Limited 

Busnes Cymru - Arloesi
Mae Simulity Labs Limited yn darparu datrysiadau Cerdyn Clyfar i’r diwylliant telathrebu di-wifr ar bob cyfandir, marchnad fyd-eang sy’n werth £4biliwn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) 

Busnes Cymru - Arloesi
Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yw cysylltu syniadau arloesol mewn diwydiant â phroblemau yn y sector cyhoeddus
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau