Posts From 2017

Nes Adref 

Gwobr gweithio gyda sectorau eraill – Gwobrau Tai Cymru 2017
Mae Tai Dewis Cyntaf yn darparu tai â chymorth i bobl ddiamddiffyn sy’n eu galluogi i fyw yn annibynnol yn y gymuned. Fe’i sefydlwyd i ddechrau ym 1988 i ddarparu tai i bobl gydag anableddau dysgu sy’n ailgartrefu o sefydliadau arhosiad hir. Mae’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dewisiadau tai’r tîm camu i lawr 

Gwobr gweithio gyda sectorau eraill – Gwobrau Tai Cymru 2017
Mae Iechyd a Thai 2025 yn symudiad cydweithredol gyda phwrpas ar y cyd o ddod â diwedd ar anghydraddoldeb iechyd y gellid ei osgoi yng Ngogledd Cymru, ac mae ei aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC),... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli’n well 

Gwobr gweithio gyda sectorau eraill – Gwobrau Tai Cymru 2017
Roedd man cychwyn Gofal a Thrwsio’n seiliedig ar brofiad sy’n helpu pobl i fyw mewn cartrefi diogel, cynnes a hygyrch, yn annibynnol, sy’n rhoi mwy o gyfleoedd iechyd a bywyd. Mae gan Gofal a Thrwsio hefyd arbenigedd a mewnwelediad ymarferol i’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

2017 Finalist - Working Hand in Hand to Transform Mental Health 

Gwobrau GIG Cymru 2017
Staff at Hywel Dda University Health Board (HDUHB) had recognised from candid and often difficult conversations with users of mental health services that users’ experience often does not feel joined up. Of particular concern was an apparent gap in... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/10/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

2017 Finalist - Improving clinical outcomes for patients 

Gwobrau GIG Cymru 2017
The McClelland review in 2013 recommended that the Ambulance Service in Wales should be measured on the clinical outcome of patients instead of response-time rates. This led to a clinical review by Dr Brendan Lloyd, Executive Medical Director of the ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/10/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

2017 Finalist - Managing antibiotics wisely 

Gwobrau GIG Cymru 2017
Microbial resistance to antibiotics is a serious global health problem compounded by antibiotic misuse and scarce investment into new antibiotics research. Neonatal units are particularly at risk as the setting is highly emotive; the perception of... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/10/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

2017 Finalist - Hospital design versus research and quality initiatives to meet the needs of frail older people, particularly those with dementia 

Gwobrau GIG Cymru 2017
Hospitalisation is hazardous for older people, and particularly for those with dementia. In view of the rising number of people with dementia being admitted to hospital, dementia-friendly environments have been proposed. However, there has been very ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/10/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau