Posts From 2017

Unigrwydd ac Unigedd 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli data gwirfoddolwyr: Y Bartneriaeth Awyr Agored 

Elusen yw Partneriaeth Awyr Agored sy’n mynd ati i ehangu mynediad at hamdden awyr agored yn y Gogledd-orllewin. Trwy gynnig cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn hamdden awyr agored, a chael profiad o arwain gweithgareddau awyr agored drwy... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  15/08/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Archwaeth am wirfoddoli yng Ngŵyl Fwyd Sain Ffagan 

Bu Amgueddfa Cymru yn cydweithio â phrosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru fel rhan o’i Gŵyl Fwyd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fis Medi 2016. Cynhaliwyd yr ŵyl ddeuddydd, sy’n rhad ac am ddim i fynd iddi, am y tro cyntaf yn 2011, gan roi llwyfan... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  15/08/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cydnabod llwyddiant gyda Chwaraeon Anabledd Cymru 

Asiantaeth datblygu yw Chwaraeon Anabledd Cymru a’i gweledigaeth yw ‘Trawsnewid bywydau drwy chwaraeon’. Roedd y Gwersyll Chwaraeon Rhanbarthol Dyfodol Cynhwysol a gynhaliwyd fis Ionawr 2016 yn achlysur i ddathlu 120 o bobl ifanc a oedd wedi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  15/08/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Model Integredig o Ofal Diabetes Cymunedol 

Mae gwasanaethau diabetes traddodiadol wedi dibynnu ar wasanaethau gofal sylfaenol yn atgyfeirio at glinigau gofal eilaidd am gyngor. Mae hyn yn golygu bod y gofal yn ddarniog, mae’n achosi oedi hir oherwydd amseroedd aros i gael eich gweld ac mae’n ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gofal Pediatrig Integredig i Gleifion Allanol 

Mae’r adran bediatrig i gleifion allanol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu galw digynsail. Bu cynnydd o bron 40% yn nifer yr atgyfeiriadau dros yr 8 mlynedd diwethaf. Mae gan nifer o’r plant hyn broblemau y gellid eu rheoli drwy... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau