Posts From 2017

Telerdermatoleg Integredig 

Nid yw gwasanaethau Dermatoleg cyfredol yn gynaliadwy o ganlyniad i’r galw cynyddol a phrinder Dermatolegwyr yn genedlaethol. Mae cyfraddau atgyfeirio o ofal sylfaenol yn parhau i godi, gan ehangu’r bwlch o ran capasiti a chynyddu amseroedd aros.... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Peilot Clywedeg Gofal Sylfaenol 

Mae Adran Clywedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn treialu cyflwyno Gwasanaeth Clywedeg Gofal Sylfaenol. Mae’n gyson â strategaeth Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned yn hytrach nag mewn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Trin Syndrom Coluddyn Llidus mewn gofal sylfaenol 

Mae syndrom coluddyn llidus (IBS) yn effeithio ar 15% o boblogaeth y DU. Yn hanesyddol, mae cleifion wedi cael cyngor deietegol sylfaenol o fewn gofal eilaidd sy’n aneffeithiol i lawer o bobl. Yn aml, rhagnodir meddyginiaeth ar gyfer cleifion neu eu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clinig Poen 

Yn hanesyddol atgyfeiriwyd cleifion â phoen yng ngwaelod y cefn at amrywiaeth o wasanaethau gofal eilaidd heb ddim meini prawf atgyfeirio gwrthrychol, dim ffordd o fesur canlyniad generig a gyda rhai cleifion yn cael eu hatgyfeirio at amryw o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

System Brysbennu Cleifion Newydd Rhewmatoleg 

Ym mis Ebrill 2014, roedd 13% o gleifion yn aros am fwy na 26 o wythnosau am apwyntiad claf allanol newydd. Yn ogystal, roedd 1,624 o gleifion yn aros i’w hapwyntiad dilynol gael ei drefnu ac yn disgwyl mwy na’u dyddiad targed. Roedd gwelliannau i’r ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru (WPRS) 

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau