Posts From 2018

Arts4Wellbeing 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Bill, Chrissie, Christine a Honor yn gwirfoddoli gydag Arts4Wellbeing. Mae Arts4Wellbeing yn trefnu grwpiau a gweithgareddau er mwyn dod â phobl at ei gilydd drwy gelfyddyd a chreadigrwydd, ac mae’r cyfan yn cael ei gydlynu gan Mike a Sara.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Care and support in Wales is changing 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Sut mae Solfach yn Sir Benfro yn gweithio i ddod yn fwy ystyriol o oedran mewn ymateb i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Everyone’s Future - Year 2 evaluation 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Uchafbwyntiau o brosiect pontio’r cenedlaethau Dyfodol Pawb a gynhaliwyd gan Vibe Creative yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gaynor: COPA (Cynghrair Pobl Hyn Cymru) 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Gaynor yw cadeirydd COPA (Cynghrair Pobl Hyn Cymru), mae’n aelod o Fforwm 50+ Sir Benfro ac yn wirfoddolwr gweithgar yn ei chymuned.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gill & Maureen: Solva Care 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Gill a Maureen yn gwirfoddoli gyda Solva Care, prosiect cymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn darparu cymorth a helpu i’r rhai sydd ei angen yn lleol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwanwyn glwb 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r wyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Jeanette, Linette & Ray: Nghanolfan Gymunedol Moorland 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Jeanette, Linette a Ray yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Gymunedol Moorland yn Splott, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau i bobl hyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Pete & Steve: Prestatyn Artisans Collective 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Pete a Steve yn gwirfoddoli gyda Prestatyn Artisans Collective, canolfan gelf a chrefft sydd wedi ei lleoli yn yr Hen Lyfrgell, Prestatyn sy’n cefnogi ystod o weithgareddau a grwpiau cymunedol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Shabir: Gysylltydd Cymunedau 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Mae Shabir yn Gysylltydd Cymunedau sy’n gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, sy’n canolbwyntio ar gymunedau BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig). Mae’r Cysylltwyr yn rhoi cymorth i bobl hyn gynnal cysylltiad â gweithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau