Arfer Da Cymru

 

Posts From 2016

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Spectrum 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Lansiwyd Spectrum Technologies PLC yn 1989 ac mae’n arwain y byd ym maes dulliau o farcio gwifrau gan ddefnyddio laser. Cafodd ei lansio fel is-gwmni wedi i British Aerospace (BAE Systems) lunio’r ddyfais uwch-fioled cyntaf erioed ar gyfer marcio... darllenwch ragor
 

Splice-Cast 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Splice-Cast yn ddylunydd pwysig sy’n gwneud chwistrellwyr ar gyfer rhoi plastig mewn mowld a chyda’r help y mae wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, mae wedi gallu ehangu ei gynhyrchion a datblygu o fewn marchnadoedd newydd.

Super Rod Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Super Rod Ltd yn dylunio, cynhyrchu a marchnata offer sy’n arbed gwaith llafur ar gyfer gweithwyr gosod ceblau proffesiynol mewn diwydiannau data, telathrebu a chlyweled.

Tan Y Castell 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae becws traddodiadol o Sir Benfro wedi dechrau ar gyfnod newydd o dwf ar ôl prynu, gyda chymorth cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, robot sy’n cymysgu cacennau.

Tectonic International 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cafodd Tectonic International ei sefydlu ym 1993 i ddarparu gwasanaeth o ansawdd, wedi’i deilwra ar gyfer diwydiant. Erbyn hyn, tyfodd i fod yn arweinydd byd-eang yn y maes argraffu gyda’i gynnyrch wedi’u gosod mewn 70 o wahanol wledydd dros y byd.... darllenwch ragor
 

The R&D Factory Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cafodd The R&D Factory Ltd ei sefydlu gyda’r nod o elwa ar arloesi. Erbyn hyn, mae ar fin manteisio ar y farchnad blastigion fyd-eang sy’n werth $180 biliwn.

Unimaq Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Unimaq Ltd o Wrecsam yn gwmni pwysig yn y sector dylunio a datblygu offer i ‘addurno’ caniau diodydd. Yn y 5 mlynedd nesaf, mae’n gobeithio dyblu ei weithlu o 50+ o bobl a chadw ei le mewn marchnad ryngwladol sy’n werth biliynau o ddoleri.

‘Launchpad’ Technolegau Meddygol Cymru 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae prosiect ‘Launchpad’ Technolegau Meddygol Cymru yn gymysgedd o nawdd cystadleuol ar gyfer Ymchwil a Datblygu a chyngor ac arweiniad arbenigol i fusnesau

Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r Byd o ran ymchwilio a datblygu prosesau argraffu a chaenu. Trwy gymorth gan Lywodraeth Cymru, mae gennym arbenigwyr sydd ag enw da cynyddol ledled y byd.

We Predict Ltd 

Busnes Cymru - Arloesi
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/01/2016
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ar ôl cael ei ffurfio yn 2009, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae We Predict bellach wedi tyfu i fod yn arweinydd byd-eang ym maes dadansoddi rhagfynegol, gan wasanaethu’r diwydiant moduro yn bennaf.
Tudalen 13 o 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
http://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewArchive.aspx?month=&year=2016&pageid=4&mid=3&pagenumber=13