Swyddi yng Nghategori: Cymunedau 2.0

Lilian, sy’n 93 oed, yn mynd ar-lein 

Cymunedau 2.0 - Astudiaethau achos
Mae Lilian Williams wedi bod yn defnyddio iPad i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau ym mhob cwr o’r byd â chymorth Cymunedau 2.0. Mae Mrs Williams yn byw mewn ty gwarchod yn Llanelli, ac roedd wedi bod ar gwrs ‘Clic Cyntaf’ a oedd yn cael ei redeg gan ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/02/2015   Categorïau: Canolfan Cydweithredol Cymru Cymunedau 2.0
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Menter o Flaenau Gwent yn defnyddio arbedion o Cymunedau 2.0 i helpu hybu cyflogaeth 

Cymunedau 2.0 - Astudiaethau achos
Mae’r fenter gymdeithasol, Monwel Signs Ltd, sy’n dylunio a gweithgynhyrchu arwyddion ffordd, wedi arbed dros 30% o’i defnydd ynni diolch i’r systemau gwell y maen nhw wedi’u gosod gyda chymorth Cymunedau 2.0.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/02/2015   Categorïau: Canolfan Cydweithredol Cymru Cymunedau 2.0
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Age Cymru Gwynedd a Môn – Grwp Ffotograffiaeth Ddigidol 

Cymunedau 2.0 - Astudiaethau achos
Cynhaliwyd cyfres o gyrsiau hyfforddi cyfrifiadurol trwy gydol mis Hydref a mis Tachwedd 2013 yng Nghanolfan Age Cymru yn Nolgellau gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o fanteision defnyddio’r rhyngrwyd ar gyfer gwaith ymchwil, adloniant a chyfathrebu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/02/2015   Categorïau: Canolfan Cydweithredol Cymru Cymunedau 2.0
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mae aelodau Undeb Credyd BAG yng Nghaerffili'n trechu tlodi gyda chymorth Cymunedau 2.0 

Cymunedau 2.0 - Astudiaethau achos
Cyfeiriwyd Undeb Credyd BAG, menter gydweithredol ariannol ag ychydig dros ddwy fil o aelodau o gwm Rhymni Uchaf, at Cymunedau 2.0 pan oedd yn edrych am help i ddiweddaru ei systemau TG. Ar ôl cael adolygiad TGCh i asesu ei anghenion, cafodd yr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/02/2015   Categorïau: Canolfan Cydweithredol Cymru Cymunedau 2.0
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mae gwirfoddoli digidol Bill wedi arwain at waith newydd 

Cymunedau 2.0 - Astudiaethau achos
Mae gwirfoddoli gyda Cymunedau 2.0 nid yn unig yn ffordd wych o rannu’ch sgiliau a helpu’ch cymuned leol, ond fe allai hefyd fod yn fantais i’r gwirfoddolwyr eu hunain. Gall rhannu’ch sgiliau mewn rôl wirfoddol arwain at gyfleoedd newydd cyffrous i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/02/2015   Categorïau: Canolfan Cydweithredol Cymru Cymunedau 2.0
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau