Swyddi yng Nghategori: Gyfnewidfa Arfer Da

Creu Gwelliant Parhaus 

Beth all gwasanaethau cyhoeddus dysgu o weithgynhyrchu?
Gan fy mod i o Orllewin Cymru, does dim angen esgus arnaf i ddychwelyd adref. Wedi’r cyfan, fel dywedodd Ray Gravell, “West is Best”. Ond ers imi ymweld â ffatri Ricoh yn Telford gydag Ideas UK, rydw i ‘di bod yn awyddus i weld beth gall... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ailffocysu gwaith gyda plant a phobl ifanc 

Mae Gwasanaethau Plant Sir Fynwy wedi gweld newidiadau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi arwain at wasanaeth aneffeithlon i blant a phobl ifanc a morâl isel ymysg staff. Ers mis Ebrill 2014, bu’n rhaid cychwyn canolbwyntio o’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/03/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cydweithredu a Gweithio ar Draws Ffiniau: Canolfan Gofal Iechyd a Lles Bae Colwyn 

Gyfnewidfa Arfer Da
Pan wnaethon ni clywed am Ganolfan Gofal Iechyd a Lles Bae Colwyn yng Ngwobrau Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, roedden ni’n gwybod yn syth ein bod ni eisiau rhannu beth maen nhw wedi gwneud. Bydd John Hardy yn cynnal gweithdy ar eu gwaith yn ein... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwella Profiad Cwsmeriaid: Gwasanaethau Galluogi’r We Cyngor Castell Nedd Port Talbot 

Gyfnewidfa Arfer Da
Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ei enwebu ar gyfer gwobr Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar ‘Arloesedd – Gwneud Pethau’n Wahanol’. Edrychodd y cyngor i wella profiad eu cwsmeriaid trwy weithio ar ei gwasanaethau ar y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hawliau a Chyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yn Sir Benfro 

Gyfnewidfa Arfer Da
Cafodd Cyngor Sir Penfro ei enwebu ar gyfer pob categori yng Ngwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, brawf o’u ffocws ar welliant. Arweiniodd hwn i’r cyngor ennill Gwobr Arbennig y Beirniaid. Yn y blog yma, mae Rose Davis yn ysgrifennu am... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder: Gwelliant Parhaus a Sicrhau canlyniadau 

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn arddangos y bobl sydd wedi cael eu henwebu ac ennill gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Dyma Caroline Phillips o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud wrthym am eu Gwasanaethau a Rennir a pham eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau