Swyddi yng Nghategori: Reach

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae amryw o sefydliadau’n darparu gwasanaethau gwirfoddoli yng nghefn gwlad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn eu plith mae: Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Gweithredu Pentref Goetre-hen 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Un o’r ffyrdd y mae reach yn cefnogi cymunedau gwledig yw trwy eu helpu i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Gwledig. Proses yw hon sy’n galluogi pobl i leisio’u barn ynglyn â pha gamau gweithredu yr hoffent eu gweld yn cael eu cymryd yn eu hardal –... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae sefydliad celf gymunedol ar gyfer datblygu lleol Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro wedi hen ymsefydlu, ac mae ei ethos yn seiliedig ar ddefnyddio creadigrwydd i hyrwyddo newid cadarnhaol i bobl a lleoedd. Mae'r sefydliad yn creu ac yn cynnal... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clwb Athletau Cefn Cribwr 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dathlodd Clwb Athletau Cefn Cribwr 125 o flynyddoedd o rygbi yn y pentref yn ddiweddar. Cwblhawyd y ty clwb newydd ym mis Rhagfyr 2013 ac mae’r aelodau’n falch iawn o’r adeilad modern hwn sy’n amgylcheddol effeithlon. Cyn codi’r adeilad newydd,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Neuadd Bentref Llangynwyd 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Bu tân yn Neuadd Bentref wreiddiol Llangynwyd yn ystod y 1990au a than yn ddiweddar, nid oedd gan y bobl sy’n byw yn y pentref unman i gynnal cyfarfodydd na gweithgareddau cymunedol. Daeth yr adeilad newydd, ar safle Hen Neuadd y Pentref, i ddwylo... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhwydwaith Treftadaeth 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae treftadaeth amrywiol a chyfoethog gan gefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n lliwio’r ffordd y mae pobl yn byw heddiw ac yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Ceir dros 40 o gymdeithasau hanes lleol a threftadaeth o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei ddynodi’n Ardal Gadwraeth. Diffiniad ardal o’r fath yw ‘ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae’n ddymunol gwarchod neu hybu ei... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Neuadd Capel Gilead Coety 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Roedd Neuadd Capel Gilead, sy'n cael ei defnyddio'n helaeth gan bentrefwyr Coety, yn awyddus i estyn y Neuadd er mwyn cynnig mwy o gyfleusterau i'r trigolion. Mae'r Neuadd, a elwir yn Neuadd y Pentref, y drws nesaf i Gapel Gilead ac fe'i defnyddir... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clwb Iechyd a Ffitrwydd Cwm Garw 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae hen Neuadd Eglwys wedi dadfeilio ym Mryngarw, a oedd yn arfer bod yn gampfa baffio a sawna, wedi cael ei hadnewyddu'n sylweddol ac mae bellach yn gampfa a chanolfan ffitrwydd o'r radd flaenaf, diolch i grant Blagur Gwyrdd reach.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Love From Rosie 

Datblygiad gwledig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cychwynnodd y cyfeillion Leanne Edwards a Debra Jones eu cwmni ‘Love From Rosie’ bron i ddwy flynedd yn ôl. Mae gan y ddwy gefndir ym myd dylunio gwefannau a marchnata. Maent wedi sefydlu cwmni masnachu ar-lein, sy’n gweithredu o’u cartrefi, i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/04/2015   Categorïau: datblygiad gwledig Llywodraeth Cymru Reach
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau