Swyddi yng Nghategori: Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Aneurin Leisure  

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drafodaethau cychwynnol ynghylch modelau amgen ar gyfer darparu gwasanaethau yn yr adran Gwasanaethau Hamdden yn ystod 2012. Y prif nodau oedd parhau i gyflawni amcanion cymdeithasol y Gwasanaethau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen (Saesnerg yn unig)  

Trosglwyddo Asedau Cymunedol
In light of the increasingly difficult financial outlook, as part of planning process to agree the 2010/11 budget, the Cabinet of Torfaen County Borough Council (TCBC) undertook a review of a number of services, including commissioning a management... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sefydliad Glyn Ebwy 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Sefydliad Glyn Ebwy yw’r Sefydliad hynaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n adeilad rhestredig Gradd II ac fe’i codwyd yn 1849. Roedd perygl iddo ddiflannu oherwydd bod angen gwaith atgyweirio ac adnewyddu helaeth arno. Ni allai’r perchennog, Cyngor... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Neuadd Ogwen 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Ym mis Medi 2012, derbyniodd Adran Ystadau Cyngor Gwynedd argymhelliad i drosglwyddo rhydd-ddaliad canolfan gelfyddydau a cherddoriaeth, Neuadd Ogwen, i gyfrifoldeb menter gymdeithasol y Tabernacl (Bethesda) Cyf. Roedd y trosglwyddiad yn cynnwys... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth ‘Life Leisure’ 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drafodaethau cychwynnol ynghylch modelau amgen ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden yn ystod 2012. Y prif sbardunau oedd cyflawni amcanion cymdeithasol hamdden, diwallu gofynion Strategaeth Ariannol ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Marchnad Gaws y Gelli Gandryll 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Adeilad rhestredig Gradd II yw Marchnad Gaws y Gelli Gandryll. Roedd gofyn buddsoddi’n helaeth ynddo ac yr oedd Cyngor Sir Powys wedi dweud nad oedd ei angen arno bellach.Roedd Menter Gymunedol CIC y Gelli Gandryll yn dymuno cael les am rent... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/04/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sefydliad Glyn Ebwy 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Sefydliad Glyn Ebwy yw’r Sefydliad hynaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n adeilad rhestredig Gradd II ac fe’i codwyd yn 1849. Roedd perygl iddo ddiflannu oherwydd bod angen gwaith atgyweirio ac adnewyddu helaeth arno. Ni allai’r perchennog, Cyngor... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  20/03/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Neuadd Ogwen 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Ym mis Medi 2012, derbyniodd Adran Ystadau Cyngor Gwynedd argymhelliad i drosglwyddo rhydd-ddaliad canolfan gelfyddydau a cherddoriaeth, Neuadd Ogwen, i gyfrifoldeb menter gymdeithasol y Tabernacl (Bethesda) Cyf. Roedd y trosglwyddiad yn cynnwys... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  20/03/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth ‘Life Leisure’ 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol yng Nghymru – Canllawiau Arferion Gorau
Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drafodaethau cychwynnol ynghylch modelau amgen ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden yn ystod 2012. Y prif sbardunau oedd cyflawni amcanion cymdeithasol hamdden, diwallu gofynion Strategaeth Ariannol ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  20/03/2015   Categorïau: Llywodraeth Cymru Trosglwyddo Asedau Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau