Swyddi yng Nghategori: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cymunedau Cyfeillgar i Oed 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Atal Cwympiadau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cyfleoedd Dysgu a Chyflogaeth 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Unigrwydd ac Unigedd 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/09/2017   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Wrecsam 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, â chymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi datblygu ‘Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb: chwarae teg i bawb?’. Mae’r templed yn cwmpasu’r holl anghenion o ran... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bro Morgannwg 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Ym Mro Morgannwg, cynigiodd y Cyngor Sir y dylid ad-drefnu’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned oherwydd gostyngiadau I gyllid y Grant Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Drwy ymgysylltu â’r Fforwm Pobl Hyn, canfuwyd y byddai’r cynnig yn cael effaith... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Betsi Cadwaladr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Yng nghyd-destun Cymru, nid peth newydd yw dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau. Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gosod hawliau dynol wrth galon pecyn cymorth ar gyfer prif nyrsys wardiau sy’n canolbwyntio ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Pen-y-bont ar Ogwr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr adleoli llyfrgell ganolog Pen-y-bont ar Ogwr i ganolfan fywyd newydd ei hailwampio sy’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth â’r fenter gymdeithasol Halo Leisure. Canfu’r Asesiad o’r Effaith ar... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Conwy 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Defnyddiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ymgynghoriad a gwybodaeth gymdeithasol-ddemograffig leol i osgoi toriadau mawr i’w wasanaethau llyfrgelloedd a allai fod wedi cael effaith andwyol ar bobl hyn a phobl anabl. ‘O ganlyniad i’r ymgynghori,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/02/2016   Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau