Swyddi yng Nghategori: Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Otago 

Astudiaethau Achos ynglyn ag Atal Cwympiadau
Lleisiau pobl hyn lle mae’u bywydau wedi gwella ar ôl cymryd rhan mewn dosbarthiadau cryfder a chydbwysedd sy’n cael eu rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Elderfit 

Astudiaethau Achos ynglyn ag Atal Cwympiadau
Buddion dosbarthiadau atal cwympiadau gan grwp sy’n cael ei redeg gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Elderfit. Fideo gan Red Café*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Flintshire U3A 

Astudiaethau achos ynglyn â dysgu
Mae Carole, Chris, Stuart, Elizabeth a Linda yn aelodau o U3A (Prifysgol y Drydedd Oes) Sir y Fflint, sy’n grwp dysgu gwirfoddol sy’n seiliedig ar egwyddor dysgu am bleser. Maent yn cynnal amryw o weithgareddau yn seiliedig ar ddysgu a rhannu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

John: GrandFest 

Astudiaethau achos ynglyn â dysgu
Mae John yn byw ym Maesteg, ac ers 2016 bu’n gadeirydd y Men’s Shed lleol, gan weithio i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymysg dynion yn lleol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwanwyn glwb 

Astudiaethau achos ynglyn â dysgu
Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r wyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

GrandFest 2016 

Astudiaethau achos ynglyn â dysgu
Ffilm fer wych gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol ar Grandfest, gwyl y maen nhw’n ei chynnal i ddathlu a rhannu sgiliau pobl hyn*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau