Swyddi yng Nghategori: Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae pedwar o bobl yn rhoi eu safbwyntiau ar unigrwydd pan maen nhw’n hyn. Ffilm bwerus o’r Ymgyrch Atal Unigrwydd*. Mae fersiynau llawn o’r cyfweliadau a ddangosir yn y ffilm hon ar gael isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Jo yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd fel unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Royal Voluntary Service 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Ffilm yn rhoi trosolwg o rai o’r gwasanaethau sy’n ymdrin ag unigrwydd sydd wedi cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Men's Shed 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Fideo o’r dynion o Nyth y Wiwer, Men's Shed ym Mhen-y-bont ar Ogwr*. Cynhyrchwyd gan Red Café.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cymunedau Cyfeillgar i Oed 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Cylchlythyr Gwanwyn 2015
Yn rhy aml, mae pobl hyn yn cael eu heithrio o benderfyniadau sy’n cael eu gwneud ynglyn â’r cymunedau lle maen nhw’n byw. Mae cymuned gyfeillgar i oed yn un sy’n cyfranogi’n weithredol i benderfynu sut i gefnogi pobl yn y ffordd orau fel y maen... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau