Swyddi yng Nghategori: Heneiddio'n Dda yng Nghymru

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia - 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Cylchlythyr Gwanwyn 2015
Amcangyfrifir bod oddeutu 45,000 o bobl yng Nghymru yn byw gyda dementia. Mae cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia neu gymunedau cyfeillgar i ddementia yn hanfodol i’w lles, ac ar gyfer y rhai hynny sy’n gofalu amdanyn nhw. Mae ymwybyddiaeth a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn Ymweld â Heneiddio’n Dda Amlwch 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Cylchlythyr Gwanwyn 2015
Yn ddiweddar, derbyniodd Heneiddio’n Dda yng Nghymru ymweliad gan Hugh O’Connor, Prif Weithredwr Cyfeillgar i Oed yn yr Iwerddon. Gyda’i gilydd buon nhw’n ymweld â Heneiddio’n Dda Amlwch ar Ynys Môn, sy’n cael ei alw yn “Glwb Ieuenctid ar gyfer Pobl ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn Cefnogi Heneiddio’n Dda yng Nghymru 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Cylchlythyr Gwanwyn 2015
Mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi ymuno ag Age Cymru, y GIG, y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, Llywodraeth Cymru a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu i gefnogi Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Arwyddodd bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau