Swyddi yng Nghategori: Pobl Ifanc

Swyddi ar gyfer pobl ifanc 

Profiad y trydydd sector yng Nghymru o Gronfa Swyddi’r Dyfodol
Mae’r llyfr stori hwn yn nodi diwedd rhaglen Cronfa Swyddi’r Dyfodol WCVA ac yn casglu rhai o’r profiadau sydd wedi newid bywydau pobl ifanc yng Nghymru a oedd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir cyn hynny. darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: Pobl Ifanc swyddi WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau