Swyddi yng Nghategori: Y Porth

Y Porth at ddyfodol disgleiriach 

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru
Mae cyllid y Porth wedi galluogi YMCA Caerdydd i ddarparu hyfforddiant cyflogaeth, cyfleoedd gwirfoddoli a gwaith i 38 o bobl yn rhagor a effeithir gan ddigartrefedd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Porth at ddyfodol disgleiriach 

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru
Trwy gyllid y Porth, mae AVOW wedi cefnogi 151 o bobl yn rhagor sy’n ddi-waith am gyfnod hir yn Wrecsam
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Porth at ddyfodol disgleiriach 

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru
Mae arian gan y Porth wedi galluogi The Wallich i gefnogi 39 o bobl yn rhagor a effeithir gan ddigartrefedd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Porth at ddyfodol disgleiriach 

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru
Roedd cyllid y Porth wedi galluogi Prince’s Trust Cymru i ymuno â’r Scarlets er mwyn codi hyder, sgiliau gweithio mewn tîm a sgiliau cyfathrebu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg na chyflogaeth yn Sir Gaerfyrddin. Ers i’r prosiect ddechrau yn 2009... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Porth at ddyfodol disgleiriach 

Sut mae cyllid Ewropeaidd drwy brosiect y Porth Ymgysylltu WCVA wedi helpu i newid bywydau yng Nghymru
Elusen sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd yw Innovate Trustsy’n rhoi cefnogaeth i bobl ag anableddau dysgu a phobl â phroblemau iechyd meddwl.Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi llwyddo i ennill pedwar contract ac un grant drwy’r Porth,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/04/2015   Categorïau: WCVA Y Porth Ymgysylltu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau