Swyddi yng Nghategori: Cynghrair Henoed Cymru

Intermediate Care Fund 2014 -15 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Age Cymru Gwynedd - Living Well 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Older Persons Pathway Pilot 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Action on Hearing Loss Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Hear to Meet yn gynllun cyfeillio a ariannir gan y Gronfa Loteri Fawr. Y nod yw help pobl â nam ar eu clyw i gyfarfod â phobl eraill a rhannu profiadau a gwybodaeth. Bydd hefyd yn help i atal unigrwydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Action on Hearing Loss Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Hear to Help yn cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda byrddau iechyd lleol. Mae gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn cynnig help gyda chymhorthion clyw. Mae’r prosiect yn helpu pobl sy’n colli eu cliw i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Action on Hearing Loss Cymru 

Gwasanaethau Ataliol 2014
Mae Hearing Check yn ddyfais ddi-dâl sy’n rhoi cyfle i bobl brofi eu clyw dros y we. Ar gyfartaledd, mae pobl yn cymryd 10 mlynedd i fynd i’r afael â’r ffaith eu bod yn colli eu clyw. Os yw rhywun yn gyndyn o fynd at y meddyg, gallant wneud y prawf... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/07/2015   Categorïau: Cynghrair Henoed Cymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau