Swyddi yng Nghategori: Busnes Cymru

50 Shades of Clean Ltd. 

Wedi'i leoli yng Ngheredigion, mae 50 Shades of Clean Ltd. yn fusnes gwasanaethau glanhau a rheoli eiddo 5 seren ar gyfer fflatiau, gwestai a thai gwyliau (hunanarlwyo, carafanau, Gwely a Brecwast), a hefyd yn cynnig gwasanaethau golchi dillad... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

ACE Lifts 

Sefydlwyd ACE Lifts ym 1988 gan Charles Salter, ac mae’n darparu ystod gyflawn o wasanaethau ar gyfer lifftiau, gan gynnwys gosod, cynnal a chadw, adnewyddu, gwasanaethu ac atgyweirio lifftiau. Mae'r busnes hefyd yn cynhyrchu ei gydrannau arloesol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Adlet 

Llwyfan hysbysebu ar-lein yw Adlet ar gyfer blogwyr a’r rhai sy’n dylanwadu ar y cyfryngau cymdeithasol - rydym yn darparu gwasanaeth sy’n galluogi blogwyr a chyhoeddiadau ar-lein i werthu hysbysebion ar eu gwefannau a’u llwyfannu cyfryngau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Airbus 

Airbus ydy un o gynhyrchwyr awyrennau mwyaf y byd ac mae’n cynhyrchu adenydd yn ei ffatri ym Mrychdyn, Sir y Fflint.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Air Covers 

Cwmni sydd â’i ganolfan yn Wrecsam yw Air Covers ac mae’n arbenigo mewn cynhyrchu gorchuddion amgylcheddol ansawdd uchel ar gyfer awyrennau sifil a milwrol yn ogystal ag ar gyfer defnyddiau arbenigol eraill, yn cynnwys cychod hwylio ac eitemau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

AK Developments (Ynys Môn) Cyf 

Ymgorfforwyd AK Developments (Ynys Môn) Cyf yn 2002 pan welodd dau ffrind a chymydog, Adrian Jones a Kevin Jones-Hughes, fwlch yn y farchnad adeiladu ar y pryd hwnnw. Roedd Adrian and Kevin yn Unig Fasnachwyr yn eu meysydd penodol o Osod Brics a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Alby and Eric 

Busnes cerdded cwn, gwarchod anifeiliaid anwes, gofalu am anifeiliaid anwes a thwtio cwn ar gyfer y gymuned sy'n caru anifeiliaid yw Alby and Eric. Sefydlwyd y busnes gan Lisa Davies, gwirfoddolwr gyda’r RSPCA sydd â phrofiad o berchen ar, a gofalu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Alchemy Expo 

Mae Alchemy Expo, cwmni o Gaerdydd sy’n flaengar ym maes deunyddiau arddangos corfforaethol, ar fin ymestyn ei wasanaethau ar draws y byd. Siaradodd Busnes Cymru gyda Chyfarwyddwr Alchemy Expo, Andrew Butcher, a ddywedodd “Ers sefydlu’r cwmni yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau