Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal

Datblygiadau Arloesol mewn Nyrsio’r Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf 

Roedd nifer gynyddol o gleifion ar restrau aros y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig, nad oeddent yn gallu symud ymlaen i gael asesiad awdioleg i gael cymorth clyw. Nod y gwelliant oedd lleihau’r amser aros am apwyntiad i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Delweddu dermatoleg yn gwella safon atgyfeiriadau 

Roedd nifer yr atgyfeiriadau brys o ofal sylfaenol ar gyfer cleifion dermatoleg yn cynyddu. Roedd yr atgyfeiriadau yn aml yn amrywio o ran safon, ac yn arwain at apwyntiadau cleifion allanol diangen. Nod y prosiect oedd; • Dymchwel y rhwystrau i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau