Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu

E-Gyngor – Gwella cyfathrebu rhwng Meddygon Teulu ag Arbenigeddau 

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clinig Poen 

Yn hanesyddol atgyfeiriwyd cleifion â phoen yng ngwaelod y cefn at amrywiaeth o wasanaethau gofal eilaidd heb ddim meini prawf atgyfeirio gwrthrychol, dim ffordd o fesur canlyniad generig a gyda rhai cleifion yn cael eu hatgyfeirio at amryw o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Lleihad mewn amseroedd aros ar gyfer system brysbennu Therapi Galwedigaethol 

Ar hyn o bryd mae’r amser y mae’n rhaid i blant aros i gael asesiad gan Therapydd Galwedigaethol yn hwy na’r hyn a nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, sef 14 wythnos. Cyflwynodd Prosiect Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd broses frysbennu ganolog... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru (WPRS) 

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau