Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau

Datblygu Dulliau Cyfathrebu – System Alwadau Llif Cleifion 

Nodwyd llinellau ffôn Canolfan Trefnu Apwyntiadau Ysbyty Treforys fel maes yr oedd angen ei wella oherwydd y diffyg hyblygrwydd a’r cynnydd yn y cwynion gan gleifion. Mae gan y ganolfan y capasiti i dderbyn mwy na 12,000 o alwadau’r mis. Fodd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

System Trefnu Apwyntiadau Cwbl Awtomatig (FAB) 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu tua 135,000 o apwyntiadau newydd bob blwyddyn. Roedd ymdrechion blaenorol i gynnal model Trefnu Apwyntiadau Rhannol wedi methu. O ganlyniad, roedd ymarfer yn anghyson ac roedd y cyfnod rhoi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ailfodelu System Trefnu Apwyntiadau Cleifion 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi defnyddio un ganolfan trefnu apwyntiadau ar gyfer holl apwyntiadau cleifion allanol. Datblygwyd yr un ganolfan honno er mwyn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, canfu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau