Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau

Dirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint: Rhaglen Beilot Clinigau Ymgynghorwyr 

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ganolbwyntio ar Ddirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint (AMD) i wella’r llwybr a hwyluso rhyddhau cleifion. I ddechrau, roedd y peilot yn canolbwyntio ar symud cleifion ar garlam o’r llwybr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/12/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mabwysiadu dull newydd o ddarparu Gwasanaethau Iechyd Rhywiol 

Argymhellir mynediad agored brys i Wasanaethau Iechyd Rhywiol er mwyn profi a thrin heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Er bod angen nodi hanes rhywiol llawn y rhan fwyaf o unigolion a chynnal archwiliad clinigol, gall fod yn briodol cynnig holiadur ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

CARTREF – Darparu gofal gyda Thelefeddygaeth i gefnogi Cleifion Oedrannus ac Eiddil 

Yn 2013, nododd ymgynghoriad ledled Gogledd Cymru ddau ffactor a grybwyllwyd gan randdeiliaid; • Byddai defnyddio Fideo-gynadledda yn ddewis amgen derbyniol yn hytrach na mynd i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth am apwyntiad fel claf allanol. • Dylid... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dull Gweithredu yn ôl Symptomau ar gyfer cleifion a sglerosis ymledol 

O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol yn nifer y cyffuriau sydd ar gael i reoli sglerosis ymledol (MS) a symptomau cysylltiedig yn weithredol, mae angen capasiti clinigol ychwanegol i fonitro cleifion yn weithredol, gan gynyddu’r galw am apwyntiadau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau