Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Gofal Parhaus / Hunanreoli

Rhith-glinig - Dirywiad Macwlaidd Sy'n Gysylltiedig â Henaint 

Nid oedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro broses ffurfiol ar gyfer rhyddhau cleifion â Dirywiad Macwlaidd sy'n Gysylltiedig â Henaint (AMD) ac roedd y gwasanaeth wedi'i ymestyn i'r eithaf. Datblygwyd llwybr AMD newydd, gan gynnwys Polisi... darllenwch ragor
 
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Apwyntiadau podiatreg dilynol ‘yn ôl symptom’; Gwneud gwaith heddiw ar unwaith 

Yn hanesyddol mae Podiatreg wedi defnyddio system o roi’r apwyntiad nesaf i gleifion ar adeg y driniaeth gan arwain at drefnu apwyntiadau mewn clinigau hyd at 3 mis ymlaen llaw. Mae hyn wedi lleiahu hyblygrwydd yr apwyntiadau sydd ar gael i ddiwallu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Parhaus / Hunanreoli Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Grwp Hunanreoli drwy Skype 

Yn dilyn ymgynghori â chyfranogwyr nodwyd bod pobl wedi gwrthod y gwahoddiad i fod yn bresennol mewn grwpiau wyneb yn wyneb oherwydd cyfyngiadau o ganlyniad i symptomau, logisteg teithio neu anhawster cael amser o’r gwaith. O ganlyniad i’r wybodaeth ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Parhaus / Hunanreoli Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau