Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr

AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD 

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/03/2018   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clinig Un Cam ar gyfer Gwaedu Annormal o’r Groth 

Canser endometriaidd yw canser mwyaf cyffredin y llwybr cenhedlol benywaidd yn y byd datblygedig gyda bron 4000 o achosion y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Yn Ysbyty Wrecsam Maelor, ar gyfartaledd ceir 30 o atgyfeiriadau bob mis. Brysbennir y rhain... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Archwiliad o Atgyfeiriadau Gynaecoleg 

Roedd pwysau sylweddol yn adran gynaecoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn achosi her o ran amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol. Roedd angen gwaith gwella oherwydd bod atgyfeiriadau Gynaecoleg fesul 10,000 o’r boblogaeth yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau