Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol

Peilot Clywedeg Gofal Sylfaenol 

Mae Adran Clywedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn treialu cyflwyno Gwasanaeth Clywedeg Gofal Sylfaenol. Mae’n gyson â strategaeth Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer y gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned yn hytrach nag mewn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu gwasanaeth Rhewmatoleg integredig sy’n canolbwyntio ar y Claf 

O ran cleifion sy’n dioddef o arthritis, yr hiraf y mae’r llid yn parhau, y mwyaf y bydd yn amharu ar weithgaredd. Ni lwyddodd y Gyfarwyddiaeth i gyrraedd safonau Ansawdd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE), yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Trin Syndrom Coluddyn Llidus mewn gofal sylfaenol 

Mae syndrom coluddyn llidus (IBS) yn effeithio ar 15% o boblogaeth y DU. Yn hanesyddol, mae cleifion wedi cael cyngor deietegol sylfaenol o fewn gofal eilaidd sy’n aneffeithiol i lawer o bobl. Yn aml, rhagnodir meddyginiaeth ar gyfer cleifion neu eu ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygiadau Arloesol mewn Nyrsio’r Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf 

Roedd nifer gynyddol o gleifion ar restrau aros y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig, nad oeddent yn gallu symud ymlaen i gael asesiad awdioleg i gael cymorth clyw. Nod y gwelliant oedd lleihau’r amser aros am apwyntiad i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gofal Sylfaenol / Rhannu Gofal Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

E-Gyngor – Gwella cyfathrebu rhwng Meddygon Teulu ag Arbenigeddau 

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion Cymru (WPRS) 

Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Atgyfeirio / Brysbennu
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu Dulliau Cyfathrebu – System Alwadau Llif Cleifion 

Nodwyd llinellau ffôn Canolfan Trefnu Apwyntiadau Ysbyty Treforys fel maes yr oedd angen ei wella oherwydd y diffyg hyblygrwydd a’r cynnydd yn y cwynion gan gleifion. Mae gan y ganolfan y capasiti i dderbyn mwy na 12,000 o alwadau’r mis. Fodd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

System Trefnu Apwyntiadau Cwbl Awtomatig (FAB) 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu tua 135,000 o apwyntiadau newydd bob blwyddyn. Roedd ymdrechion blaenorol i gynnal model Trefnu Apwyntiadau Rhannol wedi methu. O ganlyniad, roedd ymarfer yn anghyson ac roedd y cyfnod rhoi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ailfodelu System Trefnu Apwyntiadau Cleifion 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi defnyddio un ganolfan trefnu apwyntiadau ar gyfer holl apwyntiadau cleifion allanol. Datblygwyd yr un ganolfan honno er mwyn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, canfu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Proses Trefnu Apwyntiadau
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Llythyrau cyngor i feddygon teulu ar gyfer atgyfeiriadau cleifion allanol hematoleg 

Roedd niferoedd cynyddol o atgyfeiriadau cleifion allanol yn arwain at restrau aros hir ar gyfer apwyntiad hematoleg rheolaidd i gleifion allanol. Roedd y rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau hyn ar gyfer mân annormaleddau o ran cyfrif gwaed, a oedd wedi’u... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/03/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol Cleifion Allanol - Rheoli Rhestr Aros
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau