Swyddi yng Nghategori: Swyddfa Archwilio Cymru

Gweithio Gyda’u Gilydd: Pwyllgor Materion Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru 

Mae’r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau bod pobl Cymru yn parhau i gael Gwasanaeth Tân ac Achub o’r radd flaenaf, gwasanaeth y gellir ymfalchïo ynddo, a gwasanaeth sy’n seiliedig ar welliant parhaus ac sy’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu gwefan hawdd ei defnyddio 

Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) eisiau cael gwybod beth oedd barn pobl am wefan newydd, sef siop un stop ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Aeth Barod ati i’w helpu i ganfod beth oedd barn aelodau’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/02/2015   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cydweithredu a Gweithio ar Draws Ffiniau: Canolfan Gofal Iechyd a Lles Bae Colwyn 

Gyfnewidfa Arfer Da
Pan wnaethon ni clywed am Ganolfan Gofal Iechyd a Lles Bae Colwyn yng Ngwobrau Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, roedden ni’n gwybod yn syth ein bod ni eisiau rhannu beth maen nhw wedi gwneud. Bydd John Hardy yn cynnal gweithdy ar eu gwaith yn ein... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwella Profiad Cwsmeriaid: Gwasanaethau Galluogi’r We Cyngor Castell Nedd Port Talbot 

Gyfnewidfa Arfer Da
Cafodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ei enwebu ar gyfer gwobr Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan ar ‘Arloesedd – Gwneud Pethau’n Wahanol’. Edrychodd y cyngor i wella profiad eu cwsmeriaid trwy weithio ar ei gwasanaethau ar y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hawliau a Chyfranogiad Plant a Phobl Ifanc yn Sir Benfro 

Gyfnewidfa Arfer Da
Cafodd Cyngor Sir Penfro ei enwebu ar gyfer pob categori yng Ngwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan, brawf o’u ffocws ar welliant. Arweiniodd hwn i’r cyngor ennill Gwobr Arbennig y Beirniaid. Yn y blog yma, mae Rose Davis yn ysgrifennu am... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder: Gwelliant Parhaus a Sicrhau canlyniadau 

Dros yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn arddangos y bobl sydd wedi cael eu henwebu ac ennill gwobrau Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Dyma Caroline Phillips o’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dweud wrthym am eu Gwasanaethau a Rennir a pham eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  09/02/2015   Categorïau: Gyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

System Rheoli Cydymffurfedd 

Mae'r System Rheoli Cydymffurfedd yn ymagwedd gorfforaethol tuag at gydymffurfio sy'n darparu dull safonol, yn lleihau atebolrwydd ariannol a risg. Mae'r Awdurdod gyfan yn cael ei gofrestru i'r system hon, er ein bod yn gweithredu cyllidebau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/05/2014   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau