Swyddi yng Nghategori: Estyn

Celebrating diversity 

Mae’r Ffair Amrywiaeth flynyddol yng Ngholeg Gwyr Abertawe yn dathlu ac yn hyrwyddo agweddau cadarnhaol ar amrywiaeth trwy gynnwys myfyrwyr mewn ystod o brofiadau a gweithgareddau dysgu gwahanol. O’r celfyddydau perfformio i gwisiau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Coleg yn datblygu partneriaeth Cymru – Affrica 

Mae’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Coleg Gwyr Abertawe ac Ysgol Gynradd Madungu yn Kenya wedi gwella datblygiad addysgol, cymdeithasol a deallusol myfyrwyr yn y ddau sefydliad. Dros y naw mlynedd diwethaf, mae’r prosiect wedi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Myfyrwyr chweched dosbarth yn elwa o bartneriaeth leol 

Mae’r gwaith mewn partneriaeth rhwng Bishop Vaughan Catholic School ac Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe, yn rhoi dewis eang o bynciau a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr chweched dosbarth ar draws y ddau safle. Trwy’r strategaethau a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Athroniaeth cynhwysiant 

Mae gan Ysgol Maes Hyfryd, Sir y Fflint, athroniaeth glir, sef bod hawl gan bob myfyriwr i gael ei anghenion wedi’u bodloni. Er bod gan ddisgyblion ystod eang o anghenion addysgol arbennig, manteisiodd yr ysgol ar uno tair ysgol arbennig er... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  10/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Arwain y ffordd ar-lein 

Mae Ysgol Maes Hyfryd, Sir y Fflint, wedi buddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf i wella addysgu a dysgu ac i ddarparu’r medrau i fyfyrwyr y bydd eu hangen arnynt yn y dyfodol, a sicrhau eu diogelwch ar-lein hefyd. Mae staff yn defnyddio offeryn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Athroniaeth cynhwysiant 

Mae gan Ysgol Maes Hyfryd, Sir y Fflint, athroniaeth glir, sef bod hawl gan bob myfyriwr i gael ei anghenion wedi’u bodloni. Er bod gan ddisgyblion ystod eang o anghenion addysgol arbennig, manteisiodd yr ysgol ar uno tair ysgol arbennig er... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dull arloesol a thematig o gynllunio’r cwricwlwm ym Mlwyddyn 7 yn helpu i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion 

Mae Ysgol Eirias, Conwy wedi sefydlu dull thema o gynllunio’r cwricwlwm ym Mlwyddyn 7 sydd wedi gwella safonau llythrennedd a helpu disgyblion i ddatblygu eu medrau dysgu annibynnol. Mae’r rhaglen yn cydnabod bod medrau llythrennedd da... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymateb i’r her llythrennedd 

Fe wnaeth uwch reolwyr yn Ysgol Gyfun Sandfields, Castell-nedd Port Talbot, lle’r oedd dros 60% o ddisgyblion yn cyrraedd Blwyddyn 7 gydag oedran darllen islaw 10 oed, gydnabod bod gwella medrau llythrennedd disgyblion ar draws holl feysydd y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cyflawni canlyniadau mewn llythrennedd 

Mae Ysgol Gynradd Trerobart, Rhondda Cynon Taf, yn rhoi blaenoriaeth uchel i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion. Mae cynllunio gofalus, effeithiol, o ansawdd uchel yn sicrhau bod cyfleoedd i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion yn cael eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  29/07/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau