Swyddi yng Nghategori: Cartrefi Cymunedol

Prosiect Digartrefedd Mwy o Opsiynau Stoneleigh Manor 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Gwneud y defnydd gorau o stoc
Mae prosiect ‘Digartrefedd Mwy o Opsiynau’ Stoneleigh Manor yn bartneriaeth flaengar a chreadigol lle mae sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector yn cydweithio gyda landlordiaid preifat I gynyddu cyfleoedd ar gyfer pobl ddigartref ym Mhowys.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhaglen Dysgu a Chynnwys Cwsmeriaid – CLIP 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Meithrin sgiliau a galluedd
Mae adran tai Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu dull gweithredu cydlynol ar gyfer dysgu a chynnwys cymunedol; creu diwylliant o staff a thenantiaid yn dysgu gyda’i gilydd ac yn cefnogi’i gilydd wrth ennill gwybodaeth a phrofiad mewn materion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhaglen Datblygu Dysgu Bron Afon 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Meithrin sgiliau a galluedd
Mae Tai Cymunedol Bron Afon wedi sefydlu diwylliant o ddysgu a datblygu. Caiff staff, bwrdd ac aelodau Bron Afon, gwirfoddolwyr a phobl ifanc eu hannog i goleddu dysgu i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth, profiad a hyder.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

ZIGGIES 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Meithrin sgiliau a galluedd
Mae Ziggies yn brosiect sy’n anelu hyrwyddo ymagwedd gyfeillgar i’r teulu at ddarllen ac yn cefnogi llythrennedd drwy ymchwilio straeon. Wedi’i noddi a chynllunio gan wirfoddolwyr staff Cartrefi RhCT, mae Ziggies yn annog rhieni i ddarllen gyda’u... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sicrhau Tai Rhodd ar gyfer ein Cymunedau Lleol 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Arweinyddiaeth neilltuol gan awdurdod lleol
Mae’r prosiect yma’n ddull gweithredu blaengar sydd wedi arwain at i dri o’ as gartrefi newydd gael eu rhoi i Gyngor Sir y Fflint fel rhan o’i bolisi tai fforddiadwy, gyda 26 arall yn yr arfaeth. Mae’r Tîm Strategaeth Tai, gyda chydweithwyr yn yr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ty Unnos 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Arweinyddiaeth neilltuol gan awdurdod lleol
Mae Ty^ Unnos yn ddatblygiad tai blaengar yn Nolwyddelan a ariannwyd drwy’r rhaglen Grant Tai Cymdeithasol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy, Cymdeithas Tai Clwyd, Cyngor Cymuned Dolwyddelan a Swyddog Galluogi... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Loan Rangers 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Arweinyddiaeth neilltuol gan awdurdod lleol
Mae Loan Rangers yn gynllun benthyciad di-log unigryw a hyblyg iawn – a deilwriwyd at anghenion lleol a strategaethau unigol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ardal CESP Penywaun 

Gwobrau Tai Cymru 2011 - Compendiwm Arfer Da - Arweinyddiaeth neilltuol gan awdurdod lleol
Oherwydd y costau sy’n gysylltiedig â gosod insiwleiddiad wal allanol ar fathau heb fod yn draddodiadol o dai, ni fedrai preswylwyr preifat yng nghymuned Penywaun yn Aberdar fanteisio ar CESP heb fuddsoddiad arall. Fe wnaeth arweinyddiaeth a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2012   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau