Swyddi yng Nghategori: Cartrefi Cymunedol

Gwireddu’ch potensial 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Cynigia prosiect gwireddu’ch potensial (GP) Cadwyn wasanaeth wedi’i deilwra unigryw. Mae ein tîm o dri’n gweithio gyda thenantiaid a phreswylwyr i fapio’u taith gan archwilio pa rwystrau sy’n eu hatal rhag gwireddu’u potensial, a sut gellir goresgyn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ein sefydliad cydfuddiannol 

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Gyda’i gilydd, mae tenantiaid a gweithwyr bellach yn gwneud y penderfyniadau mawrion yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr. Ein prif amcan wrth greu ein sefydliad cydfuddiannol oedd rhoi llais go iawn i bobl yn y sefydliad sy’n chwarae rhan bwysig yn eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Diwylliant cwsmeriaid 

Gwobr rhagoriaeth cwsmeriaid - Gwobrau Tai Cymru 2016
Dechreuwyd prosiect gwella gwasanaethau cwsmeriaid gan Gymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) yn dilyn canlyniadau siomedig yn arolwg tenantiaid cenedlaethol 2015. Gofynnwyd i’r pennaeth gwasanaethau cwsmeriaid a gwasanaethau cymorth a’r cyfarwyddwr ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Y tîm cyswllt cwsmeriaid 

Gwobr rhagoriaeth cwsmeriaid - Gwobrau Tai Cymru 2016
Mae’r tîm cyswllt cwsmeriaid yn cynnwys 12 ymgynghorydd sy’n ymroi i gyflwyno gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. Mae pob aelod o’r tîm wedi ymrwymo i gyflwyno gwasanaeth ac yn canolbwyntio ar ragori ar ddisgwyliadau’r cwsmeriaid trwy wneud mwy na’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cartrefi NPT 

Gwobr rhagoriaeth cwsmeriaid - Gwobrau Tai Cymru 2016
Contractwr lleol sydd wedi ennill ei blwyf a phrofiadol yw Mi-space; mae wrthi’n cwblhau blwyddyn 3 o gontract ailweirio trydanol 4 blynedd ar gyfer Cartrefi NPT.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Llais y tenantiaid 

Gwobr cyfathrebu a chyhoeddiadau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Mae gan denantiaid Dewis Cyntaf anabledd dysgu. Golyga hyn fod angen dulliau arloesol i’w galluogi i gymryd rhan yn Dewis Cyntaf a dylanwadu’n ystyrlon ar y gwasanaethau sy’n cael eu darparu ar eu cyfer. Cawn ein herio ymhellach gan ein... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

#HatsOffNewport 

Gwobr cyfathrebu a chyhoeddiadau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ymgyrch fideo feirol yw #HatsOffNewport a welodd pobl yn postio fideos ar Facebook a Twitter yn enwebu ‘Unigolyn mwyaf caredig Casnewydd’. Mae’r unigolyn yn ffilmio’i hun yn gwisgo het, yn dweud pwy yn ei farn ef/ei barn hi yw’r unigolyn mwyaf... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgyrch cymryd rheolaeth 

Gwobr cyfathrebu a chyhoeddiadau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Lansiodd Cartrefi Conwy ymgyrch Cymryd Rheolaeth ym mis Rhagfyr 2015 i ymateb i’r pwysau newidiol ar sefyllfa ariannol tenantiaid ac awydd i Cartrefi Conwy ymgysylltu â’n tenantiaid cyn gynted ag y bo modd a darparu cymorth mawr ei angen arnyn nhw i ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwahardd gwely a brecwast 

Gwobr cyfathrebu a chyhoeddiadau - Gwobrau Tai Cymru 2016
Dechreuwyd ymgyrch “Gwahardd Gwely a Brecwast” gan gynghrair End Youth Homelessness Cymru, (sy’n cynnwys Llamau, GISDA, Adref, Dewis a Swansea Young Single Homelessness Project.) Cafodd ei chreu i ymateb i’r cant o bobl ifanc 16 ac 17 oed yng... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cysgod y Gogarth 

Gwobr datblygiad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Cysgod y Gogarth* yw datblygiad blaenllaw, ecogyfeillgar, Cartrefi Conwy sy’n werth £4 miliwn a mwy, sy’n hyrwyddo a chefnogi byw yn annibynnol ar gyfer pobl hyn. Daeth Cysgod y Gogarth yn lle dau hen gynllun tai gwarchod sy’n cynnwys 30 o fflatiau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau