Swyddi yng Nghategori: Cartrefi Cymunedol

Urban Village 

Gwobr datblygiad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Gweledigaeth sy’n seiliedig ar fyw a gweithio yn gynaliadwy yw Urban Village, a ddechreuwyd trwy gynllun gwerth £25 miliwn i adfywio, ail-ddylunio ac ailadeiladu ardaloedd y Stryd Fawr a Strand Row yn ail ddinas Cymru - mae’n agos atoch, ond eto’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cwrt y Tollty 

Gwobr datblygiad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Cwrt y Tollty (Custom House Court) yw’r datblygiad cyntaf o raglen unigryw, SHARP (partneriaeth tai ac adfywio strategol) Sir y Fflint a fydd yn adeiladu 500 o dai cyngor a thai fforddiadwy mewn pum mlynedd ledled y sir. Dyma’r rhaglen uchelgeisiol... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hamadryad Court, Bae Caerdydd 

Gwobr datblygiad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Datblygiad ar safle hen Ysbyty Brenhinol Hamadryad sydd bellach yn Ganolfan Iechyd y GIG yw Cwrt Hamadryad. Roedd y safle wedi aros heb ei ddatblygu wrth i nifer o ddatblygwyr fethu datgloi’r safle heriol hwn, a oedd yn galw am ddatblygiad a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gofal Ychwanegol Ty Heulog, Rhondda Cynon Taf 

Gwobr datblygiad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016
Ty Heulog is an £8million extra care development for older and vulnerable residents in the Talbot Green area of Rhondda Cynon Taf (RCT), which was completed in September 2016. Replacing the former highways depot, the scheme, built by Keepmoat on... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

GoGirls - YMGYRCH Y FLWYDDYN 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Tai Siarter a Bron Afon mewn partneriaeth gyda Chwarae Teg, Cymorth i Fenywod, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod, Fixers UK, Leaves of Hope, Prifysgol De Cymru, Vanessa Rogers, ysgolion lleol a grwpiau ieuenctid. Mae GoGirls yn bartneriaeth rhwng Tai... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ziggies - YMGYRCH Y FLWYDDYN 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cartrefi RCT mewn partneriaeth gyda Chwaraeon RCT, Go4iT, Grew ac ysgolion cynradd Rhondda Cynon Taf. Mae Ziggies yn brosiect ymgysylltu â theuluoedd sy’n defnyddio dull mentora cymheiriaid i roi hyder i rieni i gefnogi darllen eu plant drwy ddweud... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Prosiect EYE (Galluogi Entrepreneuriaid Ifanc) - YMGYRCH Y FLWYDDYN 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cartrefi NPT gyda Tai Cymoedd i Arfordir (V2C) a phartneriaid. Weithiau gall pobl ifanc, yn neilltuol rai o gefndiroedd anodd, fod yn brin o’r gallu i gyflawni eu huchelgais am hunan-gyflogaeth yn aml oherwydd na allant gael mynediad i gyllid a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Peilot Cynllunydd Tai Personol - ARLOESEDD GORAU GAN AWDURDOD LLEOL 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot mewn partneriaeth gyda Caer Las Cymru, Gofal Cymru a Tai Dewis Cafodd cynllun peilot Cynllunydd Tai Personol (PHP) ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys prosiectau lleol, hirdymor Caer Las,... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Prosiectau Enlli a Ty Nesaf - ARLOESEDD GORAU GAN AWDURDOD LLEOL 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Cyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth gyda’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Y Wallich, Heddlu Dyfed Powys, Y Gymdeithas Gofal, Cantref, Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwariant lleol budd lleol - CONTRACTWR GYDA MWYAF O FFOCWS AR Y GYMUNED 

GWOBRAU TAI CYMRU 2014
Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gweithio gyda llawer o gontractwyr yn darparu buddion cymunedol gwych, ond nid oes neb yn ei wneud yn fwy brwdfrydig na Delacey. Gyda 70% o weithlu Delacy yn dod o Ferthyr Tudful, mae eu cyfraniad i’r economi lleol yn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/11/2014   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau