Swyddi yng Nghategori: Cymunedau gwledig

Llunio Siarter Cynghorau Tref a Chymuned ar Fannau Brycheiniog 

Cydweithiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog â 50 o gynghorau tref a chymuned ar draws y parc cenedlaethol i ysgrifennu siarter a chynllun gweithredu fyddai’n pennu ac yn cyfeirio gwell ffyrdd o weithio ar y cyd (yn ôl ffiniau perthnasol) er lles pobl yr ardal.

Cydweithiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog â 50 o gynghorau tref a chymuned ar draws y parc cenedlaethol i ysgrifennu siarter a chynllun gweithredu fyddai’n pennu ac yn cyfeirio gwell ffyrdd o weithio ar y cyd (yn ôl ffiniau perthnasol) er lles pobl yr ardal.

Mae cynghorwyr tref a chymuned yn cynrychioli eu cymunedau lleol. Maen nhw’n ymgysylltu ag awdurdod y parc cenedlaethol mewn sawl ffordd i’r diben hwnnw megis: rhoi sylwadau ar geisiadau am ganiatâd cynllunio; helpu i baratoi’r cynllun datblygu lleol; ymateb i ymgynghori am gynlluniau eraill yr awdurdod (e.e. cynllun rheoli’r parc cenedlaethol – prif gynllun y parc – a sawl cynllun arall sy’n ymwneud â themâu’r prif gynllun); cydweithio â swyddogion arbenigol y parc i lunio prosiectau a gwasanaethau mewn amryw feysydd: ymwelwyr, hawliau tramwy, cyfleusterau cymuned, achlysuron, gwyliau ac ati.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  06/11/2014   Categorïau: Awdurdod Parc Cenedlaethol Cyfranogaeth Cymru Cymunedau gwledig
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau