Swyddi yng Nghategori: Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs)

Cynllun Cyfun Ynys Môn 

Rydyn ni wedi bod yn paratoi cynllun cyfun Ynys Môn ers mis Mawrth 2012. Mae wedi’i orffen bellach 
a daw’r ymgynghori amdano i ben ddydd Gwener 18fed Ionawr 2013. Nod y cynllun yw gwella ffordd 
o fyw pobl a chymunedau lleol trwy wella eu lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol dros y 
12 mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn amlinellu’r delfryd strategol cyffredinol ar gyfer yr ynys a bydd 
partneriaethau’n cydweithio i gyflawni’r hyn sydd i ddeillio ohono.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs) Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Cyfun Ynys Môn ('Ein Hynys - Ein Dyfodol') 

Mae’r cynllun yn amlinellu delfryd Ynys Môn a’r gwaith mae angen ei wneud er dyfodol yr ynys rhwng 2012 a 2025.

Bwrdd y gwasanaethau lleol sy’n cynrychioli prif bartneriaid Ynys Môn. Mae’r partneriaid wedi ymroi i wella ansawdd bywyd ar yr ynys. Maen nhw wedi paratoi’r cynllun cyfun ar y cyd trwy gyfuno pedwar cynllun allweddol (strategaeth y gymuned; strategaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles; cynllun plant a phobl ifanc; cynllun diogelwch y gymuned). Trwy’r ffordd symlach hon o weithio, gallwn ni bennu’r hyn sydd i ddeillio o’n gwaith er lles pobl Ynys Môn.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs)
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymgynghori Cynllun cyfun Ceredigion 

Cynllun cyfun: ‘Ceredigion i Bawb: 2013-2017’ Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion yn ymgynghori am gynllun cyfun newydd ar gyfer y sir, ac mae angen sylwadau unigolion a sefydliadau i’w helpu i lunio’r cynnwys.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion wedi paratoi ‘Ceredigion i Bawb’ gyda chymorth grwpiau gweithredol i amlinellu’r materion a’r camau allweddol dros y pedair blynedd nesaf er lles dinasyddion y sir.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  18/11/2014   Categorïau: Cyfranogaeth Cymru Cynlluniau lles (gan gynnwys SIPs)
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau