Swyddi yng Nghategori: Datblygu cynaladwy

Cymorth i awdurdodau lleol ynghylch rheoli'r amgylchedd 

CBS Tor-faen a CBS Pen-y-bont ar Ogwr
Mae'r ddau gyngor wedi llunio amryw ddulliau y gall awdurdodau lleol eu defnyddio i roi trefn rheoli'r amgylchedd ar waith. Bydd y pecyn yn helpu awdurdodau lleol i feincnodi'r hyn sydd wedi'i gyflawni ym maes yr amgylchedd yn ogystal â phennu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  23/04/2014   Categorïau: CLlLC Datblygu cynaladwy
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mynegai cynaladwyedd i'r ysgolion 

CBS Caerffili
Nod y prosiect yw llunio mynegai cynaladwyedd i'r ysgolion, ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen, Cyngor Sir Gâr, Ymgyrch Cadwch Gymru'n Daclus (Ecosgolion Cymru) a'r New Economics Foundation (NEF). Diben y mynegai fydd esbonio cynaladwyedd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  23/04/2014   Categorïau: CLlLC Datblygu cynaladwy
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynlluniau rheoli asedion awdurdodau lleol – Proses arfarnu ynglyn ag arferion cynaladwy 

Dinas a Sir Abertawe
Nod y prosiect oedd llunio ffordd safonol o bwyso a mesur cynlluniau rheoli asedion yr awdurdodau lleol yng nghyd-destun datblygu cynaladwy. Er 2006, mae rhaid i bob cyngor gyhoeddi cynllun o'r fath bob blwyddyn a'i ddefnyddio'n rhan o'i fframwaith... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  23/04/2014   Categorïau: CLlLC Datblygu cynaladwy
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Polisi gweithio'n hyblyg 

Cyngor Sir Fynwy
Comisiynodd y cyngor arolwg o arferion teithio ei staff i gyfeirio'r polisi roedd wrthi'n llunio ynglyn â gweithio'n hyblyg. Cyd-destun yr astudiaeth oedd y ffaith y bydd gan y cyngor bencadlys newydd ac ynddo 450 o weithwyr ym Mrynbuga erbyn 2012... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  23/04/2014   Categorïau: CLlLC Datblygu cynaladwy
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun gweithredu adfywio cynaladwy: Arbrawf ynglyn â Strategaeth Cwm Tawe 

Dinas a Sir Abertawe
Prif nod y prosiect oedd paratoi a phrofi cynllun gweithredu y byddai modd ei ddefnyddio mewn prosiectau adfywio eraill yn Abertawe ac mewn ardaloedd eraill. Diben y strategaeth yw gofalu y bydd Cwm Tawe yn cael ei adfywio cymaint ag y bo modd ac yn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  23/04/2014   Categorïau: CLlLC Datblygu cynaladwy
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau