Swyddi yng Nghategori: Cyllid

Ymgysylltu: Cyngor Sir Caerfyrddin 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Cyngor Sir Caerfyrddin a ymgynghorodd â’r gynulleidfa ehangaf, a honno’n cynnwys 40 o wahanol randdeiliaid, partneriaid cyflawni a 30 o sefydliadau yn y trydydd sector. Roedd y barnau a gasglwyd wedi’u cyflwy no’n fanwl gyferbyn â phob un o’r 51 o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynorthwyo gweithwyr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi tynnu sylw at y cymorth a gynigiodd i’w weithwyr yn ystod y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15. Gwahoddwyd gweithwyrac Undebau Llafuri ddigwyddiadau agored a hynigiwyd cyngor iddynt ar yrfaoedd a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Offer ymgynghori: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi arloesi yn ei ddull o redeg y broses pennu cyllideb ar gyfer 2014-15 drwy ddefnyddio offeryn efelychu cyllideb ar-lein. Defnyddiwyd yr offeryn i ymgysylltu â chyf ranogwyr a gofyn iddynt gyrraedd y targed... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dadansoddi a lledaenu ymatebion i ymgyngoriadau: Cyngor Caerdydd 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
O ran dadansoddi a lledaenu canlyniadau ymgynghori, mae Cyngor Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy yn rhagori’n neilltuol. Cyngor Dinas a Sir Caerdydd a gyhoeddodd y dadansoddiad ansoddol ac ystadegol mwyaf ynhwysfawr o ymatebion i ymgynghoriad ac mae... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Syniadau ar gyfer y dyfodol: Dinas a Sir Abertawe 

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu gan Awdurdodau Lleol Cymru yn y stod y Broses Pennu Cyllideb
Mae Dinas a Sir Abertawe yn rhagori o r an ei ystyriaeth fwy sylfaenol i’r dull o ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol. Cyflawnodd hyn drwy lansio menter helaeth a hirdymor o’r enw Abertawe Gynaliadwy: Yn Addas i’r Dyfodol sy’n canolbwyntio ar y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  07/10/2014   Categorïau: Cyllid Llywodraeth Cymru Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau