Swyddi yng Nghategori: Awdurdod Tân ac Achub

Cyfuno gorsafoedd tân y Bargod a Chefn Fforest a chodi adeilad pwrpasol newydd ar gyfer gwasanaeth tân ac achub y gymuned 

Mae Awdurdod Tân ac Achub y Deheubarth wedi prynu tair erw rhwng Tredegar Newydd a’r Hengoed ar gyfer codi gorsaf newydd cymunedau’r Bargod a Chefn Fforest. Gorsaf Dân ac Achub Cymuned Aberbargod fydd enw’r adeilad newydd. Penderfynodd yr awdurdod wneud hynny ar ôl i Lywodraeth Cymru dorri ei gyllideb. Gan nad oes modd ei osgoi, does dim diben ymgynghori am y penderfyniad er bod Gwasanaeth Tân ac Achub y Deheubarth am ymgysylltu â chymunedau’r ardal yn ogystal â’i staff a thrigolion y deheubarth i gyd i’w helpu i ddeall pam roedd angen dod i’r penderfyniad hwnnw a pha bosibiliadau allai ddeillio ohono.

... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  17/11/2014   Categorïau: Awdurdod Tân ac Achub Cyfranogaeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau