Arfer Da Cymru

 

Swyddi yng Nghategori: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Cymunedau Cyfeillgar i Oed 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/09/2017 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/09/2017 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)

Atal Cwympiadau 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/09/2017 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)

Cyfleoedd Dysgu a Chyflogaeth 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/09/2017 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)

Unigrwydd ac Unigedd 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/09/2017 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Heneiddio’n Dda yng Nghymru: Enghreifftiau o Arfer Da (Enghreifftiau o Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad, cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017)

Wrecsam 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/02/2016 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, â chymorth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi datblygu ‘Asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb: chwarae teg i bawb?’. Mae’r templed yn cwmpasu’r holl anghenion o ran... darllenwch ragor
 

Bro Morgannwg 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/02/2016 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ym Mro Morgannwg, cynigiodd y Cyngor Sir y dylid ad-drefnu’r Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned oherwydd gostyngiadau I gyllid y Grant Dysgu Oedolion yn y Gymuned. Drwy ymgysylltu â’r Fforwm Pobl Hyn, canfuwyd y byddai’r cynnig yn cael effaith... darllenwch ragor
 

Betsi Cadwaladr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/02/2016 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Yng nghyd-destun Cymru, nid peth newydd yw dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau. Er enghraifft, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gosod hawliau dynol wrth galon pecyn cymorth ar gyfer prif nyrsys wardiau sy’n canolbwyntio ar... darllenwch ragor
 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/02/2016 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cynigiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr adleoli llyfrgell ganolog Pen-y-bont ar Ogwr i ganolfan fywyd newydd ei hailwampio sy’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth â’r fenter gymdeithasol Halo Leisure. Canfu’r Asesiad o’r Effaith ar... darllenwch ragor
 

Conwy 

Asesiadau Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Canllaw ar gyfer Awdurdodau Lleol
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/02/2016 Categorïau: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Defnyddiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ymgynghoriad a gwybodaeth gymdeithasol-ddemograffig leol i osgoi toriadau mawr i’w wasanaethau llyfrgelloedd a allai fod wedi cael effaith andwyol ar bobl hyn a phobl anabl. ‘O ganlyniad i’r ymgynghori,... darllenwch ragor
 
Tudalen 1 o 6 1 2 3 4 5 6 > >>
http://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewCategory.aspx?cat=127&mid=3&pageid=4