Arfer Da Cymru

 

Swyddi yng Nghategori: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   08/03/2018 Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael ... darllenwch ragor
 

Clinig Un Cam ar gyfer Gwaedu Annormal o’r Groth 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   29/03/2017 Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Canser endometriaidd yw canser mwyaf cyffredin y llwybr cenhedlol benywaidd yn y byd datblygedig gyda bron 4000 o achosion y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Yn Ysbyty Wrecsam Maelor, ar gyfartaledd ceir 30 o atgyfeiriadau bob mis. Brysbennir y rhain... darllenwch ragor
 

Archwiliad o Atgyfeiriadau Gynaecoleg 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   29/03/2017 Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Roedd pwysau sylweddol yn adran gynaecoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn achosi her o ran amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol. Roedd angen gwaith gwella oherwydd bod atgyfeiriadau Gynaecoleg fesul 10,000 o’r boblogaeth yn... darllenwch ragor
 
http://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewCategory.aspx?cat=200&mid=3&pageid=4