Arfer Da Cymru

 

Swyddi yng Nghategori: Cefnogi Pobl

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Rhaglen Cefnogi Pobl – Stori Sara 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   13/10/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae'r astudiaeth achos canlynol yn dangos ystod y gefnogaeth sydd ar gael drwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl – profiad un dyn o o ddigartrefedd 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   04/06/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae'r astudiaeth achos canlynol yn dangos ystod y gefnogaeth sydd ar gael drwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl - menyw a ddioddefodd drais domestig yn cael ei helpu i weddnewid ei bywyd, Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS) 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   02/05/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos sut mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS) ac asiantaethau eraill yn cynnig cefnogaeth a chyngor i ddioddefwyr trais domestig, gan gynnwys help i ddod o hyd i gartref newydd. Mae’r astudiaeth... darllenwch ragor
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i deimlo’n ddiogel yn ei chartref ei hun, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Jane 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   02/05/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr trais domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig a’i phlant i aros yn eu cartref eu hunain, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Jenny 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   02/05/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr cam-drin domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.

Rhaglen Cefnogi Pobl – helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i fyw yn ei chartref heb ofn, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Clare 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   02/05/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr cam-drin domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.

Rhaglen Cefnogi Pobl – mae Prosiect y Goleudy yn helpu cleifion – Cymdeithas Tai Taf a Chyngor Dinas Casnewydd 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   18/03/2014 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Prosiect Lighthouse, a reolir gan Gymdeithas Tai Taf, yn gweithio mewn partneriaeth ac wedi derbyn cyllid gan Dîm Cefnogi Pobl Cyngor Dinas Casnewydd i gynnig cymorth fel y bo’r angen i gleifion.

Rhaglen Cefnogi Pobl - gweithiwr cymorth yn helpu pobl sydd ag AIDS neu HIV - Body Positive 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   28/10/2013 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.

Rhaglen Cefnogi Pobl - Help i’r rhai sydd ag anabledd dysgu 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   28/10/2013 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.

Rhaglen Cefnogi Pobl - Sut mae cefnogi pobl yn lleihau’r galw ar wasanaethau’r GIG 

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   28/10/2013 Categorïau: Cartrefi Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae'r pedair astudiaeth achos hyn yn dangos sut y mae gwasanaethau a ariennir drwy Cefnogi Pobl wedi helpu pobl i gynnal eu tai ac wedi lleihau'r galw am wasanaethau mwy costus y GIG.
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
http://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewCategory.aspx?cat=60&mid=3&pageid=4