Rhaglen Fonitro o Bell ar gyfer Cleifion sydd â Lewcemia Lymffosytig Cronig Cam Cynnar

Mae lewcemia lymffosytig cronig yn anhwylder haematolegol a gaiff ei adnabod fel arfer mewn prawf gwaed arferol. Yn aml, does dim angen triniaeth am gyfnod hir, os o gwbl. Gyda’r defnydd cynyddol o brofion gwaed fel cymorth diagnostig a phoblogaeth sy’n heneiddio, bu cynnydd mewn atgyfeiriadau i wasanaethau cleifion allanol a monitro cleifion yn y tymor hir mewn gofal eilaidd, sy’n cynyddu’r pwysau ar wasanaethau cleifion allanol.
Cynhaliwyd peilot yn Ysbyty Nevill Hall gyda chleifion addas yn mynychu clinig a enwyd gan ymgynghorwyr. Caiff ffurflenni gwaed eu hanfon at gleifion a bydd holiadur dros y ffôn yn dilyn. Caiff canlyniadau holiaduron a chanlyniadau profion gwaed eu hadolygu gan ymgynghorydd.
Os yw’r claf yn sefydlog ac os nad oes unrhyw bryderon, bydd y monitro o bell yn parhau. Os yw’r clefyd yn datblygu neu os oes pryderon, bydd adolygiad clinig yn cael ei drefnu.
Gwnaed arbedion mawr a rhyddhawyd apwyntiadau ar gyfer cleifion eraill.

 

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau