SATC Caerffili

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016

Mae cymunedau wrth wraidd yr hyn a wnawn yn Keepmoat. Â ein gwaith y tu hwnt i frics a morter. Cydnabyddwn ei bod hi’n hynod bwysig cefnogi pobl leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau