Gadael gwaddol

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016

Fel contractwr yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru, meddyliom yn hir ac yn galed am fynd ymhellach na dim ond ticio blychau cydymffurfiaeth â Recriwtio a Hyfforddiant Targedig. Fel yr unig gontractwr adeiladu yng Nghymru sydd wedi cofrestru â’r Sefydliad Cyflog Byw, mae Contract Services wedi mabwysiadu dull newid mewn camau i ymgysylltiad cymunedol ystyrlon trwy fagu cryfder rhanddeiliaid amryfal, ac arwain at brosiectau y gellir eu cyflwyno’n raddol ar draws sawl cymuned.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau