Ymgyrch nôl i’r gymuned: cefnogi cymunedau trwy ddatblygu cynaliadwy cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned - Gwobrau Tai Cymru 2016

Mae Morganstone yn ymroi i ddatblygu a chyflawni buddiannau cymunedol diriaethol a chyfleoedd recriwtio a hyfforddi targedig yn y gymuned. Ymdrechwn i leihau’r effaith ar yr amgylchedd a gwneud y mwyaf o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth wrth feithrin gwaddolion yn y cymunedau y gweithiwn ynddynt.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau