Cam wrth Gam

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016

Syniad newydd oedd Cam wrth Gam (LBL) a grëwyd trwy gyllid Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru ac a weithiodd ar draws pum ardal awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru (Torfaen, Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Blaenau Gwent a Chaerdydd) gan ymgysylltu ag aelwydydd mewn ardaloedd a gafodd gyllid Arbed neu Max ECO yn flaenorol ac a gafodd deunyddiau caled wedi’u ffitio e.e. ffenestri, drysau, boeleri ac inswleiddiad wall allanol newydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau