Rheoli eiddo gwag

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016

Ar adegau heriol, wrth reswm mae sicrhau bod y busnes craidd yn gweithredu’n dda’n hollbwysig. Yn Tai Sir Benfro, ystyriwn fod rheoli gwagleoedd yn wasanaeth cwsmeriaid a all gael effaith sylweddol ar gymunedau a gwasanaethau cwsmeriaid. Gyda thros 3500 o bobl mewn angen am dai rhent fforddiadwy yn Sir Benfro, dywedodd ein cwsmeriaid wrthym ei bod hi’n bwysig i’r gymuned, a hefyd i’r darpar gwsmer, weld eu landlord yn bod yn rhagweithiol wrth glustnodi eiddo gwag. Yn ogystal, nid yw cwsmeriaid eisiau aros amser hir rhwng edrych ar yr eiddo a symud i mewn felly gwyddem fod rhaid i ni newid y ffordd roeddem yn rheoli’n gwagleoedd er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu’r gwasanaethau yr oedd ar gwsmeriaid eu hangen ac yr oeddent yn eu haeddu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau