Partner cartref

Gwobr syniad newydd - Gwobrau Tai Cymru 2016

Lansiodd Cartrefi Conwy ei wasanaeth ‘partner cartref’ newydd yn 2015 ac mae wedi bod o fantais enfawr i’n tenantiaid ni ond hefyd i’n sefydliad cyfan. Mae’r cysyniad yn syml. Mae ein tîm gwasanaethu nwy mewnol yn mynd i gartrefi’n holl denantiaid yn flynyddol a gwelsom ein bod yn gwastraffu cyfle i ymgysylltu â’n tenantiaid yn unigol. Mae ein 2 ‘bartner cartref’ yn mynd gyda’r peirianwyr nwy ar eu harchwiliadau diogelwch ac yn treulio rhyw awr gyda’r tenant wrth i’r gwaith gael ei wneud.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau